Hållbarhet, ja vad är det egentligen? Enligt den litterära beskrivningen är det ett idealt läge för samhället där levnadsvillkor och resursanvändning möter mänskliga behov utan att äventyra hållbarheten i ekosystem och miljön så att även framtida generationer kan få sina behov tillgodosedda.

Eftersom hållbarhetsfrågan är en hjärtefråga för mig personligen så gör jag självklart alltid mitt bästa för att bidra till en så liten miljöpåverkan som möjligt i allt som rör barntavlor.se och livet i allmänhet.

Jag arbetar kontinuerligt med att använda utrustning och andra förbrukningsprodukter med låg miljöpåverkan utan att för den delen ge avkall på höga kvalitetskrav. Jag söker ständigt efter leverantörer som rimmar med min filosofi om hållbar utveckling. Ett exempel på detta är emballageprodukter där merparten av de förpackningar som används är FSC-certifierade, samt att allt material som anskaffas görs på ett sådant sätt så att onödiga transporter reducerar så långt det är möjligt.